Μαθήματα


Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
Μαθήματα πιάνου στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Γιατί να μάθει κανείς μουσική; Η απάντηση είναι δίπτυχη. Η τέχνη είναι η ύψιστη έκφραση της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Μια συγκεκριμένη μορφή τέχνης συνιστά μια εγγενώς εκφραστική γλώσσα, συνεπώς η χρήση της είναι μεν πιο ενστικτώδης από τη συμβατική, καθομιλουμένη γλώσσα, ωστόσο διέπεται από αισθητικούς κανόνες οι οποίοι είναι λιγότερο προφανείς να τους αντιληφθεί κανείς και λιγότερο εύκολο να περιγραφούν. Η τελική κατάκτηση, εντούτοις, κάνει τους ανθρώπους μικρούς θεούς: μέσω της τέχνης, μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικούς κόσμους, κυβερνώμενους από τους δικούς τους συνεπείς νόμους. Και ανάμεσα στις τέχνες, τις επιστήμες και τις φιλοσοφίες, ο Μπετόβεν θεωρούσε τη Μουσική την υψίστη όλων.

Την ίδια στιγμή, οι νευροεπιστήμες συγκλίνουν στο ότι η ενεργός ασχολία με τη μουσική και, ειδικά, με ένα πληκτροφόρο όργανο (πιάνο, τσέμπαλο, όργανο κτλ.) συνιστά την περιπλοκότερη δραστηριότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό: (π.χ. εδώ και εδώ): συνδυάζει και συντονίζει την εννοιολογική, την ακουστική, την οπτική και τη μυϊκή μνήμη (εξάλλου η πιανιστική παρτιτούρα είναι απαιτητικότερη, καθώς κατανέμει σύνθετες, πολυφωνικές δομές στα δύο μας χέρια), την συναισθηματική έκφραση, την αναλυτική και συνθετική σκέψη. Παράλληλα, η εξάσκηση ακονίζει τη συγκέντρωση, την αυτοπειθαρχία, την αφηγηματική ικανότητα και την φαντασία, την αφηρημένη διανοητική δραστηριότητα, την ανίχνευση και παραγωγή δομών και σχημάτων. Μάλιστα η καθημερινή εξάσκηση αυξάνει αποδεδειγμένα τη μυελίνη, (δηλαδή τη φαιά ουσία γύρω από τους νευρώνες που καθιστά δυνατή τη διάδοση των νευρικών σημάτων) καθώς και τις ενεργές συνάψεις στον εγκέφαλο του πιανίστα!

Είτε η μητρική γλώσσα σας (ή του παιδιού σας) είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, είτε απλώς θα θέλατε να εξασκηθείτε σε κάποια από τις παραπάνω γλώσσες, μπορούμε να διεξάγουμε τα μαθήματα σε μια (ή και περισσότερες) από αυτές.

Αν ο μαθητής/η μαθήτρια επιθυμεί να ακολουθήσει περαιτέρω μουσικές σπουδές στο εξωτερικό, τότε η δίγλωσση θεμελίωση της μουσικής εκπαίδευσης θα του/της προσφέρει ένα ακόμα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα.

Κατά τη διδασκαλία, ο σκοπός μου είναι να συνδυάσω τόσο τη μουσική και τεχνική εκπαίδευση, όσο και την μύηση του μαθητή/της μαθήτριας σε ένα ευρύτερο ιστορικό, αισθητικό και εννοιολογικό συγκείμενο, σταδιακά επιτρέποντάς του/της να χτίσει ένα ενιαίο οικοδόμημα, διαπνεόμενο από γνώση, φαντασία και ελευθερία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δοκιμαστικό μάθημα, παρακαλώ επικοινωνήστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: